//n-advert.com/wp-content/uploads/2019/05/vertical_line.png

Referans məktublar

//n-advert.com/wp-content/uploads/2019/05/vertical_line.png
AZƏRBAYCANDA
REKLAM İSTEHSALI

«N-Advert» reklam agentliyi , Azərbaycanda reklamın quraşdırılması və istehsalı üzrə  öz xidmətlərini təklif edir. Biz, b2b formatında işləyərək,vizual reklamın yaradılması və  quraşdırılması ilə bağlı bütün fəaliyyət növləri  üzərində ixtisaslaşırıq.

Reklam– ticarətin  mühərrikidir! Vəxarici reklamın istehsalı üzrə bizim şirkətimiz bunu sübut edir. Biz hesab edirik ki, reklam sadəcə  cəlbedici  və dəbli  olmamalıdır. Reklam işləməlidir və gəlir gətirməlidir! N-Advert  şirkəti  Bakıda xarici və interyer reklamın hazırlanması və istehsalı ilə məşquldur. Biznes  reklam bazarında böyük təcrübəmiz var, bunu da  daxilində daim yeni işlər yaranan, bizim portofilio təsdiq edir. Biz, bazarda özlərini tanıtdıran reklam konstruksiyaların  hazırlanmasını və həmçinin reklam yenilklərin  işlənməsini və yaradılmasını  və kifayət qədət əlçatan qiymətlərlə dizayner fikirlərinin həyata keçirilməsini təklif edirik.

Vizual reklamın üstünlükləri

Sizin  brend mallarının  işlənilməsi və irəli sürülməsi  düşünülmüş reklam kampaniyasız mümkün deyil.Ətraf mühitdən gələn məlumatın 90 %  insanlar  vizual kanal vasitəsi ilə mənimsədiklərinə görə, vizual reklam haqla istehlakçıların diqqətinin  cəlb edilməsinin və saxlanılmasının ən effektiv vasitəsi sayılır.

http://n-advert.com/wp-content/uploads/2019/03/300x300sayt-08-10-150x150.png

Xüsusi istehsal istənilən  növ  reklam  konsturkiyalarını  hazırlamağa imkan verir, o cümlədən  mürəkkəb fərdi layihələri.

http://n-advert.com/wp-content/uploads/2019/03/300x300sayt-08-12-150x150.png

Çevik  qiymət siyasəti. Bizim  şirkətimizin öz yeri, nəqliyyatı  və istehsalatı var. Bunun nəticəsi  kimi, biz qiymətdə həmişə irəli gedə bilirik.

http://n-advert.com/wp-content/uploads/2019/03/briqada-qurashdirilma-150x150.png

Öz  səyyar  montaj  briqadamız bütün quraşdırma işlərini və reklam konstruksiyaların   xidmətini  keyfiyyətlə  yerinə yetirir. Sizə əlavə podryatçı axtramaq lazım olmayacaq..

http://n-advert.com/wp-content/uploads/2019/03/yuksek-dayaniqli-keyfiyyet-150x150.png

Biz istehsal etdiyimiz reklam məhsullarımıza  zəmanət veririk. Bizim əməkdaşlarımızın “ qızıl əlləri” var    və onlar  yüksək keyfiyyətli  lövhələri istehsal edirlər. Bizim məhsulumuzun  keyfiyyətinə də əmin olun – Bizim portfolio.

http://n-advert.com/wp-content/uploads/2019/03/pulsuz-catdirilma-150x150.png

Bakı ərazisində pulsuz çatdırılma.

http://n-advert.com/wp-content/uploads/2019/03/pulsuz-maket-150x150.png

Reklam konstruksiyasının pulsuz maketi.

Qoruyucu ekran

Yeni məhsulumuzu təqdim edirik: kassa aparatlarının seriyalı modellərində quraşdırmaq üçün qoruyucu ekran.

Geniş formatlı çap işləri

Müasir genişformatlı çap, son zamanlar ən güclü reklam vasitələrindən…

Küçə reklamları

Qrafik, mətn, xüsusi müvəqqəti və ya açıq yerdə və həmçinin binaların , qurğuların…

İç məkan reklamları

ticarət nöqtələrində yerləşdirilən və ticarəti irəliyə aparan…

Sərgi stendləri

Sizi hazır vəziyyətdə sərgi stendlərin hazırlanması maraqlandırırsa, siz …

Avtomobillərin brendlənməsi

Avtomobillərin brendlənməsi—bu,sizin brendin effektiv, alternativ və ən əsası …

Ölçmələr

Bizim mütəxəssislər lövhənin ehtimal olunan asılma yerinə çıxırlar və işıq hərflərin və ya qutuların istehsalı üçün bir sıra vacib anları dəqiqləşdirirlər: lövhənin ölçülərini tutuşdururlar, xarici reklamın möhkəmlənmə üsulu və tipi iləmüəyyən olunurlar.

Lövhə üçün metalkonstruksiyanın hazırlanması

Işıqlı diodlu lövhələrin istehsalı üzrə istənilən işlər, ancaq quraşdırma briqadası obyektdə sifarişin bütün nüanslarını dəqiqləşdirəndən sonra başlayır.Lövhə istehsalında birinci mərhələ , lövhə üçün aparıcı metalkonstruksiyanın hazırlanmasıdır : bizim mütəxəssislər bu məsələnin eyni zamanda həm texniki, həm estetik tərəfini nəzərə alırlar.Yəni Sizin lövhəniz üçün, reklamın çəkisini, külək yükünü və s. nəzərə alaraq, zəmanətlə yarayan çərçivəni”qaynadırlar” , borunu korroziyaya qarşı ötürklə işləyirlər və həmçinin metalkonstruksiyanı sizin binanın fasadı rənginə rəngləyirlər ki, o ümumi görünüşü pozmasın və gözə çarpmasın.

Lövhənin hazırlanması.

Sizin lövhəniz üçün metalkonstruksiyanın hazırlanması qurtarandan sonra, işıqlı diodlu reklamın istehsal prosesi başlayır :lövhə elementlərin hazırlanması: hərflərin, laytboksun, aşağıdan vurulan işıqların quruluşu: işıqlı diodlu modulların və ya lyuminissent lampaların . Reklam daşıyıcıların üz və yan hissələrin plyonka ilə və ya tamrəngli çapla yapışdırılması, hazır lövhənin metalkonstruksiyaya quraşdırılması.

Lövhənin testlənməsi

Təzə hazırlanmış reklamın testdən keçirilməsi - lövhə istehsalında vacibandır. Reklam daşıyıcılarını quraşdırmağa göndərəndən əvvəl , quraşdırma briqadası lövhədə xarici defektlərin olub-olmamasını yoxlayır, köməkçi işıqların salamat olmasını yoxlayır və onun sifarişçinin tələblərinə tam uyğun olmasını yoxlayır.

Lövhənin montajı və işə salma.

Lövhənin montajı - işıqlı diodlu və ya hər hansı başqa lövhələrin istehsalının son mərhələsidir. «N-Advert» montaj briqadası bütün Azərbaycan üzrə ən qısa müddətdə və məntiqli qiymətə xarici lövhələrin quraşdırılmasını və işə salınmasını həyata keçirir.

//n-advert.com/wp-content/uploads/2019/05/vertical_line2.png

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin