Avtomobil üzərində reklam

Avtomobillərin brendlənməsi

Avtobuslardan müəyyən miqdarda sərnişin istifadə edir və bir çox piyada və digər nəqliyyat sərnişinləri digər nəqliyyat vasitələrini müşaiyət edir. Ortastatistik göstəricilərə nəzərən işləyən əhali gününün minimum 2 saatını yolda keçirir. Bunu nəzərə alaraq məhz yollarda nə qədər potensial alıcı olduğunu təxmin edib, onlara Sizin reklamınızın hər an nümayişinin mümkün olduğunu bilərək belə qənaətə gəlmək olar ki, nəqliyyat maşınların üzərində reklam heç də digər reklam növlərindən geridə qalmır.